Rk  
1 B Shouse Middle Georgia 25 0 2 0 12 0 25.1 16 5 3 7 35 12.43 0 1.07
2 D Adkins Darton 20 2 3 2 6 2 46.1 38 8 3 5 35 6.80 - 0.58
2 K Burgee Gordon 16 0 3 1 6 - 30.1 29 17 11 7 25 7.42 1 3.26
4 T Sheppard Georgia Perimeter 17 0 2 1 5 - 19.2 22 9 8 6 12 5.49 - 3.66
5 R Good Darton 16 2 1 1 4 - 25.0 30 10 8 8 20 7.20 - 2.88
5 T Gunnin West Georgia Tech 14 0 1 2 4 - 21.0 17 12 10 13 22 9.43 - 4.29
7 J Flores Middle Georgia 19 1 4 0 3 0 42.2 21 12 10 9 52 10.97 0 2.11
7 D Griffin Gordon 15 0 1 3 3 0 22.0 23 12 8 18 40 16.36 1 3.27
7 M Moses ABAC 17 5 0 7 3 1 49.1 45 41 24 34 55 10.03 2 4.38
7 R Nelson ABAC 17 0 3 4 3 - 27.2 27 14 12 14 30 9.76 - 3.90
11 C Alford Middle Georgia 12 4 2 3 2 0 27.2 19 12 11 8 22 7.16 2 3.58
11 L Hayes Georgia Perimeter 13 5 5 2 2 1 35.1 23 10 8 16 23 5.86 - 2.04
11 L Shelton Andrew 15 10 2 4 2 5 68.1 74 47 30 18 52 6.85 - 3.95
11 B Whitmore South Georgia 17 0 1 3 2 1 67.2 79 45 31 21 47 6.25 2 4.12
15 Z Berger South Georgia 18 0 2 0 1 - 39.0 50 35 17 17 31 7.15 - 3.92
15 A Cartledge Georgia Perimeter 14 3 1 3 1 - 26.2 30 24 19 14 35 11.81 - 6.41
15 B Cook E. Georgia 15 11 4 5 1 4 62.0 75 59 42 38 33 4.79 3 6.10
15 A Crumbley Darton 13 0 2 1 1 - 19.2 22 8 5 7 8 3.66 - 2.29
15 A Donnelly E. Georgia 2 0 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1 1 9.00 0 0.00
15 A Eggnatz Middle Georgia 11 3 0 0 1 0 21.1 22 11 8 4 13 5.48 0 3.38
15 B Goldsmith Darton 13 10 6 0 1 1 53.2 45 20 15 14 22 3.69 1 2.52
15 T Hicks Georgia Perimeter 11 4 2 3 1 - 23.1 26 15 14 20 25 9.64 1 5.40
15 R Jones South Georgia 14 0 1 2 1 - 21.2 25 20 12 9 15 6.23 1 4.98
15 B Lane E. Georgia 10 0 0 0 1 0 7.1 6 6 5 6 4 4.91 0 6.14
15 C Long Darton 19 1 4 1 1 - 37.0 34 25 18 22 23 5.59 - 4.38
15 J Marlow Georgia Perimeter 12 0 1 0 1 - 19.1 12 4 0 5 9 4.19 - 0.00
15 C Mazzatenta Gordon 14 9 5 3 1 1 69.1 67 31 27 19 50 6.49 3 3.50
15 T Simpson South Georgia 18 0 0 2 1 - 40.2 39 31 22 19 47 10.40 - 4.87
15 J Thaggard Gordon 8 0 2 0 1 - 17.1 18 14 12 11 20 10.38 2 6.23
30 K Adams Darton 1 0 0 0 0 - 0.0 1 - - - - - - 0.00
30 D Adler Georgia Perimeter 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 E Alonzo Middle Georgia 14 3 2 2 0 0 24.0 31 15 9 8 22 8.25 1 3.38
30 J Ammons ABAC 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 K Anderson Gordon 14 10 8 6 0 5 72.1 65 33 22 43 58 7.22 3 2.74
30 J Anthony South Georgia 10 0 1 5 0 - 42.0 60 37 21 14 41 8.79 1 4.50
30 W Armstrong Georgia Perimeter 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 T Banks West Georgia Tech 15 1 4 2 0 3 67.0 74 42 29 19 25 3.36 1 3.90
30 C Barnes South Georgia 2 0 0 0 0 - 3.0 9 6 5 2 - .00 - 15.00
30 C Barrett West Georgia Tech 3 0 0 1 0 - 2.2 5 7 4 2 1 3.38 - 13.50
30 B Bartlett West Georgia Tech 20 0 6 5 0 8 113.1 118 58 40 24 66 5.24 4 3.18
30 T Bashlor South Georgia 15 0 5 3 0 1 50.2 36 20 18 29 79 14.03 1 3.20
30 J Batcher West Georgia Tech 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
30 D Beggs Georgia Perimeter 12 7 6 1 0 - 46.2 37 17 12 14 50 9.64 1 2.31
30 A Benefield ABAC 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 T Bennett West Georgia Tech 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00
30 R Billups Darton 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 B Blount ABAC 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 A Boan ABAC 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - - - 0.00
30 D Bonin Gordon 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 .00 0 0.00
30 B Bostick Andrew 0 0 0 0 0 - 0.0 - - - - - .00 - 0.00